Læring og uddannelse

Få inspiration til, hvordan forskellige temaer i skolereformen omsættes i specialundervisningen, og konkrete ideer til udvikling af fagundervisning for børn, unge eller voksne med særlige behov.

Alle har behov for og ret til at lære og uddanne sig, og uddannelse er et væsentligt aspekt i samfundsmæssig inklusion. Derfor er det afgørende, at det tilbud, den enkelte får, tager udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger og de mål, der er sat. Samtidig skal tilbuddet stimulere borgerens udvikling og læring og understøtte mulighederne for uddannelse og beskæftigelse.

Relevante kurser

  • Læringsmålstyret matematikundervisning for børn og unge med nedsat funktionsevne
  • Læringsmålstyret danskundervisning for børn og unge med nedsat funktionsevne
  • Elever med særlige behov i matematik
  • Specialpædagogisk grundkursus
  • AKT-grundkursus
  • Arbejdshukommelse og læring
  • Elev- og handleplaner
  • DSA - dansk som andetsprog

Relevante diplommoduler