Kurser til ledere på social- og specialområdet

UCC tilbyder en række rekvirerede kurser og uddannelsesforløb, der er henvendt til ledere indenfor det socialpædagogiske, specialpædagogiske og psykologiske område.

Ledelse af læring blandt medarbejdere

  • Hvad er læring?
  • Hvordan kan lederen facilitere læring blandt medarbejdere?
  • Hvordan kan ledere rammesætte og lede en proces hvor medarbejdere kan reflektere over konkrete problemstillinger på arbejdspaldsen, så medarbejderne får øje på nye handlemuligheder der tager afsæt i brugerens behov og knytter an til institutionens værdier?

 

Konflikthåndtering og ledelse af psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for hvor de ansatte trivses, vidensdeler og samarbejder om kerneopgaven.

  • Hvordan kan ledere støtte medarbejderne i at håndtere de konflikter som periodisk opstår i medarbejdergrupper?
  • Hvad er de ledelsesmæssige udfordringer og opgaver i etableringen af et godt psykisk arbejdsmiljø?

 

Ledelse af innovation på institutionen

Brug bestyrelsen, brugerne og omverden aktivt til udvikling af kerneydelsen og institutionens profil.

  • Hvordan kan ledelsen rammesætte og involvere, så institutionen samskaber og møder nutid og fremtid med dens centrale aktører?  
  • Hvordan griber ledelsen den innovative proces an?
  • Og hvordan holdes den i gang og på sporet?

 

Fleksibelt og praksisrettet 

Alle kurser/uddannelsesforløb gennemføres i spændet mellem præsentation af ny forskning og viden og deltagernes konkrete praksis (det være sig socialpædagogisk, specialpædagogisk, didaktisk eller psykologisk praksis).

Kurser tilrettelægges fleksibelt og kan varieres i længde, omfang og indhold. Eksempelvis kurser på 2-3 dages varighed (12-18 timer) der kunne være fordelt på 4-6 uger.

UCC's konsulenter kan indgå i selve kursustilrettelæggelsen, hvor kurser kan gennemføres for personalegruppen/grupper eller for medarbejdere på tværs af institutioner, kommuner og regioner.

UCC lægger stor vægt på at ny viden bliver anvendelsesorienteret og meningsfuld i den daglige praksis. Et videreuddannelsesforløb er derfor bygget op med eksempelvis supervision og/eller aktionslæring.