Case: inklusion og involvering af borgerne i lokalsamfundet

Center for Omsorg og Specialpædagogik i Københavns Kommune har løftet det faglige niveau for medarbejderne på bo- og dagtilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser ved hjælp af tre diplommoduler. Læs om erfaringerne her.

På Center for Omsorg og Specialpædagogik i Københavns Kommune ønskede man at løfte det faglige niveau for medarbejderne på bo- og dagtilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der blev udvalgt tre moduler: ’Specialpædagogik i samtiden’, ’Generelle indlæringsvanskeligheder’ og ’Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention’. Intentionen var at give en grundlæggende indsigt i samfundsfaglige perspektiver som inklusion, lovgivning, magt og etik og konkrete værktøjer til at kvalificere den social- og specialpædagogiske indsats i forhold til beboere og brugere. Endelig var målet også at tilbyde værktøjer til at vejlede og supervisere kolleger og samarbejdspartnere.

”Når vi gentænker inklusionsarbejdet og i endnu højere grad involverer borgerne i lokalsamfundet, får vi som medarbejdere et helt andet dynamisk arbejdsliv. Vi skal ikke kun tænke inklusion ud fra vores egen faglighed, men inddrage nye samarbejdspartnere og synsvinkler i inklusionsarbejdet. Et led i UCC-uddannelsen er at kunne arbejde med den mangfoldighed og udvikle nye løsningsmodeller,” siger COS’s centerleder Lisbeth Ødegaard.