Case: Læring og udvikling i Buddinge Skoles gruppeordning

Adjunkt ved UCC, Ida Mundt, gennemfører i øjeblikket et konsulentforløb hos Buddinge Skole, hvor hun har uddannet lærere og pædagoger i at arbejde med læring og didaktik for elever med indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser.

Gruppeordningen på Buddinge Skole er Gladsaxe Kommunes tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, men også til elever, der derudover har udviklingsforstyrrelser i forskellig grad.

UCC konsulent Ida Mundt har i samarbejde med Gruppeordningen tilrettelagt et aktionslæringsforløb med fokus på læsning samt læring og udvikling.

Forløbet er blevet udviklet med afsæt i, at gruppeordningens lærere og pædagoger på den ene side oplevede et arbejdspres, fordi deres kompetencer ikke blev brugt og anerkendt og på den anden side, at de ikke oplevede sig kompetente. Derfor blev der iværksat et aktionslæringsforløb, med et specifikt fagligt fokus på læsning og hertil et udviklingsfokus med afsæt i, hvad der virkede godt og hvad der kunne gøres endnu bedre.

Plads til didaktik og læring   

"Kollegerne i gruppeordningen har i første omgang følt sig mødt, der hvor de var og blevet klar over, at de faktisk kunne en hel del. De fik et rum, hvor de kunne diskutere didaktik og læring og ikke kun organisering. Det har været en tryg og meningsfuld indsats indtil videre."

Ida Mundt, Fagansvarlig specialpædagogik. Adjunkt, Master i specialpædagogik.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220