Social- og specialområdet

Der er skærpet politisk fokus på udbyttet af social og specialpædagogisk arbejde. Dette ses bl.a. ved de nye sociale tilsyn, lancering af certificerings- og akkrediteringsmodeller og ikke mindst Socialstyrelsens forebyggelsespakke ”Tidlig indsats – Livslang Effekt”.

Effektivisering og kvalitetsudvikling er politiske krav
UCC tilbyder en bred ekspertise, som understøtter at disse krav imødekommes med en intention om at social og specialpædagogisk arbejde handler om skabe de bedst mulige rammer og livsvilkår for børn, unge, voksne og familier i udsatte positioner. Det handler om borgeren og udvikling af indsatser, som er meningsfuld for borgeren i samspil med den konkrete kontekst.

Fælles praksisnært kompetenceløft
UCC samarbejder med kommuner, bo- og opholdssteder, specialskoler m.m. om at kvalificere hele personalegrupper til at håndtere udfordringer og udvikle kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220

Tværgående programmer

Er du interesseret i at hjælpe forældre til selvhjælp og være med til at styrke det positive samspil mellem forældre og børn? Så er UC'ernes tværgående evidensbaserede programmer måske noget for dig. UCC deltager i et konsortium, der også tæller Professionshøjskolen VIA UC, Professionshøjskolen UCL, Ikast Brande-, Holstebro-, Aarhus- og Herning Kommune. VIA drifter konsortiet, der arbejder med de to evidensbaserede programmer Parent Management Training (PMTO) og De Utrolige År (DUÅ).

Evidens