Tidlig sprogstart

Danske børn skal have bedre sprogkompetencer. Sådan lyder en af visionerne i folkeskolereformen, og derfor modtager skolebørn i dag sprogundervisning allerede fra 1. klasse. Men hvad skal der til, for at skolerne lykkes med den tidligere sprogstart? UCC tilbyder forskningsbaserede kursusdage for lærere i engelsk, fransk og tysk. Her på siden kan du få inspiration og redskaber til, hvordan udfordringen kan gribes an.

Skolerne skal klædes på

Skolereformen dikterer tidligere sprogundervisning for at styrke elevernes sprogkundskaber, men hvordan opnår man succes med den tidlige start? Projektet "Tidligere sprogstart i engelsk, fransk, tysk" har forsket i problemstillingen for at udvikle nye, pædagogiske praksisser.

Pædagog med bog omgivet af børn

Play and Learn

UCC har samarbejde med Gentofte Kommune om at udvikle projektet "Play and Learn". Her introduceres alle børn i kommunens børnehaver og SFO'er for engelsk.

Billedbøger skal styrke sproglæring for de yngste elever

Hvordan får man børnene i 1. klasse til at kommunikere aktivt på engelsk fremfor blot at lære nye ord? Og hvordan skal man undervise elever på et fremmedsprog, når de endnu ikke har lært at skrive? Det er nogle af udfordringerne, som tages op i en kommende lærebog i engelsk.

Inspiration til tidlig sprogstart

Center for Undervisningsmidler tilbyder en lang række vejledninger og inspirationsmaterialer til engelsk-, fransk- og tyskundervisningen.