Udviklingsforløb omkring det pædagogiske læringscenter

UCC's eksperter har erfaring med at udvikle pædagogiske læringscentre (PLC) på mange skoler og at tænke udviklingen sammen med skolens satsningsområder. Her på siden kan du læse to eksempler på, hvordan arbejdet med PLC kan tilrettelægges.

Eksempel 1

PLC og udvikling af en facilitatorrolle

En skole ønsker at arbejde med at udvikle PLC’s vejlederfunktioner i relation til skolens øvrige vejledere. Skolen eksperimenterer med en læringsplatform og har fokus på, hvordan de fagfaglige vejledere kan udvikle en praksis, som i langt højere grad medtænker mulighederne i digitale værktøjer.

Skolens dansk- og matematikvejleder samarbejder med PLC-teamet om, hvordan det fagdidaktiske kan spille sammen med de digitale ressourcer, som læringsplatformen tilbyder. It- og medievejlederen er især optaget af de fire elevpositioner samt at udfordre vejlederne med TPACK-modellen.

Eksempel 2

PLC som strategisk udviklingsenhed

Ledelsen på en skole har besluttet, at PLC-teamet (læringsvejleder, læsevejleder og matematikvejleder) sammen med skolens øvrige faglige vejledere skal organiseres som en strategisk udviklingsenhed med læringsvejlederen som udviklingskoordinator. Det betyder, at der udvikles ”Store PLC”, som består af samtlige vejledere på skolen.

Der etableres et læringslab, som eksperimenterer med læringsfællesskaber og samarbejdsformer mellem ”Store PLC” og PLC-teamet. I den forbindelse arbejdes der med forskellige vejlednings- og samarbejdsformer, som skolens ledelse gør til organisatorisk kapacitet.