Er I et PLC-team?

KP tilbyder PLC-teams uddannelse, kurser og sparring om både det interne samarbejde i teamet, samarbejde med elever og øvrige kolleger og samarbejde med ledelsen.

Samarbejde i teamet

 • Lær at styrke samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner bl.a. gennem organiseringsperspektiver
 • Lær at udvikle vejledergrundlaget, herunder vejlederperspektiver, -metoder,- funktionsbeskrivelser og -kontrakter
 • Lær at skabe øget sammenhæng mellem skolens mål og PLC-indsatser og derved styrke PLC som strategisk udviklingsenhed

Samarbejde med elever og kolleger

Elevperspektivet

 • Lær at udvikle strategier for mødet med eleverne ift. deres læring
 • Lær at udvikle elev-elevlæringsfællesskaber
 • Lær at understøtte eleverne som ambassadører fx ifm. kultur og fritid og Grønt flag

Kollegasamarbejde

 • Lær at understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med fokus på inklusion, synlig læring og trivsel
 • Lær at understøtte elevernes læring gennem en koordineret vejledningsindsats
 • Lær at sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen
 • Lær at arbejde datainformeret om udvikling af praksis


Samarbejde med ledelsen

 • Lær at understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med skoleledelsen på et tværfagligt grundlag
 • Lær at rådgive skoleledelsen og sparre med denne ud fra eget fagområde, men i et tværfagligt perspektiv
 • Få sparring til at opbygge en intern vejlederkultur


Vi glæder os til at tale med jer om udvikling af jeres PLC. For at kvalificere vores samtale vil det være en stor hjælp, at I har overvejet nogle spørgsmål.

Kontakt os

Kontakt en af vores konsulenter og hør mere om, hvad vi kan gøre for jer.

Lonnie Sørensen
Britta Vejen
Signe Smedegaard Skov

plc-cfu@kp.dk

Lærere der taler sammen

Cases og forløb omkring PLC

Her kan du læse om tre PLC-projekter, som UCC har gennemført med skoler og kommuner, og du får eksempler på, hvordan et projekt kan tilrettelægges.

21st Century Learning Skills

En række internationale forskere og virksomheder peger på, at det er vigtigt at udvikle særlige kompetencer hos eleverne, der bliver nødvendige for dem i livet efter skolen. Disse kompetencer kaldes for 21st Century Learning Skills – det 21. århundredes kompetencer.