Er du PLC-medarbejder?

KP tilbyder uddannelse og sparring til dig, der arbejder i et pædagogisk læringscenter.

Vejledningskompetencer

  • Lær at vejlede om og facilitere konkrete kultur- og læreprocesser i en pædagogisk praksis

Facilitering af processer og projekter

  • Lær at understøtte udvikling af forpligtende arbejds- og læringsfællesskaber i en pædagogik praksis
  • Lær at understøtte og facilitere brugen af læringsressourcer - didaktiserede som ikke-didaktiserede
  • Lær at udvikle og udfordre brug af det 21. århundredes læringskompetencer
  • Lær at understøtte og facilitere eksperimenter med læringsrum og -former – på tværs af tid, sted og rum

Formidling og kommunikation

  • Lær at informere og kommunikere om fx læringsressourcer, læremidler, forskning og åben skole
  • Lær at bruge og formidle det 21. århundredes læringskompetencer


KP tilbyder forskellige former for opkvalificering til dig, som arbejder i og omkring et PLC. Kontakt os, så vi kan tale om dit behov (se kontaktboks øverst til højre). I en anden boks til højre kan du klikke dig videre til en side med en række diplomuddannelser, som henvender sig særligt til ressourcepersoner og vejledere på skoler. 

Kontakt os

Kontakt en af vores konsulenter og hør mere om, hvad vi kan gøre for jer.

Lonnie Sørensen
Britta Vejen
Signe Smedegaard Skov

plc-cfu@kp.dk

Bliv vejleder inden for et fagligt område

Som faglig vejleder eller ressourceperson opnår du en specialviden, så du kan hjælpe dine kolleger med at kvalificere arbejdet inden for et bestemt område. Se UCC's uddannelsestilbud for dig, som er - eller gerne vil være - faglig vejleder.

Praksisnær skoleudvikling