Case: Læringscentret og det 21. århundredes kompetencer

Hvordan skaber skolen livsduelige, demokratiske borgere, som kan mere end regne og læse? På Uglegårdsskolen i Solrød Kommune er en vigtig del af svaret brugen af 'det 21. århundredes kompetencer' som et didaktisk værktøj i planlægningen.

”Jeg kunne virkelig se en mening med det”, siger Jonas Rasmussen, skoleleder på Uglegårdsskolen, om den dag, konsulenter fra UCC præsenterede ham for det 21. århundredes kompetencer. ”Det passede ind i vores tankegang, og jeg kunne se det som et stærkt supplement til arbejdet med faglige mål”.

Også mål for de nye kompetencer
Det 21. århundredes kompetencer handler om, at eleverne skal blive kompetente til at arbejde sammen, konstruere viden, styre egne læreprocesser, kommunikere, løse komplekse problemer og vide, hvornår it kan understøtte disse processer. Der er formuleret taksonomiske mål for hver af kompetencerne, som tydeliggør for eleverne, hvad de skal blive gode til. ”En af udfordringerne har været at oversætte målene til børnehøjde, for læringen skal jo også være synlig for børnene. Det er virkelig fedt, når det lykkes, og når børnene selv efterspørger at arbejde med nogle af kompetencerne”, siger Jonas Rasmussen.

Konsulenter besøgte alle teams
På Uglegårdsskolen blev de didaktiske perspektiver først introduceret til alle lærerne samlet, hvorefter UCC’s konsulenter besøgte hvert team tre gange i løbet af en uge for at hjælpe med at tænke det 21. århundredes kompetencer ind i teamets virkelighed. ”Det fungerede så godt, for alle teams følte sig hørt, og der kunne tages udgangspunkt i netop de klasser, som teamet arbejdede med”, forklarer Jonas Rasmussen.

Lærerne kan se meningen
Når den første begejstring har lagt sig, kan det være en udfordring at fortsætte det gode arbejde og gøre det til en del af hverdagen, men i forhold til det 21. århundredes kompetencer var det ikke svært på Uglegårdsskolen. ”Nogle gange skal man som ledelse virkelig give projekter ilt, for at de fortsætter, men jeg har oplevet, at mange kan se en mening med de her kompetencer, og derfor kommer det mere af sig selv”, siger Jonas Rasmussen.

Etablering af læringscenter
Trods den gode vind i projektet har Jonas Rasmussen fået øjnene op for behovet for at kapacitetsopbygge og skabe en platform, hvor projekter og ideer kan forankres. ”Vi har med bistand fra UCC etableret et pædagogisk læringscenter, som skal fungere som maskinrum, der kan gribe vores egne idéer og implementere de nye tiltag, der kommer udefra. Læringscentret handler derfor om meget andet end det 21. århundredes kompetencer, som var årsagen til, at vi etablerede centret, men vejlederne er forpligtede til at inddrage det 21. århundredes kompetencer i deres arbejde. På den måde er kompetencerne blevet en vigtig del af grundlaget for vores læ- ringscenter”, lyder det fra Jonas Rasmussen.

Læs mere om, hvordan I kan arbejde med det 21. århundredes kompetencer på ucc.dk/21skills