Case: Tæt samarbejde giver trygge børn

Børn skal sikres en tryg overgang mellem børnehave, skole og SFO, og det kræver samarbejde mellem lærere og pædagoger. I Møgeltønder har ledelse, lærere og pædagoger fra daginstitutioner, SFO og skole deltaget i et udviklingsprojekt, der skal styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger og give børnene en tryggere overgang mellem skole og institutioner.

”Det var en øjenåbner for lærerne, at der i høj grad også er læring i legen i børnehave og SFO. Når vi for eksempel sender en lærer ned i storegruppen i børnehaven, så giver det gensidig respekt mellem de to faggrupper. Det giver også børnene mere tryghed, at de møder de samme voksne i børnehaven, skolen og SFO’en,” siger Marit Beckmann, der er skoleleder på Møgeltønder Skole. Ud over lærernes besøg i børnehaven er der også eksperimenteret med, at en pædagog eller pædagogmedhjælper følger med over i skolen.

Bro mellem leg og læring
Skolens ledelse, lærere og pædagoger har som en del af projektet deltaget i workshops og caseforløb med fokus på praksis. ”Begge faggrupper skal udfordres i forhold til en ny måde at se læring på. Folkeskolen er generelt stadig præget af en traditionel forestilling om dannelse og læ- ring, og der skal i højere grad bygges bro mellem fritidens legekultur og læring i skolen”, siger Ole Christensen, der er lektor på UCC og har stået for projektet, der er blevet til i et samarbejde mellem UCC og Danmarks Evalueringsinstitut.

Tid og rum til samarbejde
Det kan være en udfordring for lærere og pædagoger at finde tid til samarbejde i dagligdagen. ”Det er en opgave for os skoleledere at skabe rum til samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Det er en praktisk udfordring – blandt andet fordi pædagogerne er i SFO’en efter skole. Derfor har vi i forlængelse af projektet lagt ind i skemaet, at pædagoger og lærere kan have to timer om ugen til at forberede sig sammen”, siger Marit Beckmann.

Forskellig terminologi skaber utryghed
Hun fortæller, at samarbejdet mellem institutioner og skole også kan være udfordret af, at man bruger forskellige ord om det samme. Når man siger ’frikvarter’ i skolen, siger man måske bare ’nu skal I ud at lege’ i børnehaven. ”Det kan lyde som en lille ting, men når man bruger forskellige ord, kan det godt skabe unødig utryghed hos børnene i forhold til at starte i skole”, siger Marit Beckmann.

To professioner om et fælles tredje
Ole Christensen er enig i, at der skal udvikles et fælles sprog og en fælles forståelse mellem faggrupperne. Begge professioners faglighed skal bringes i spil med et nyt udsigtspunkt. ”Der skal udvikles et fælles tredje gennem praksisrefleksion, hvor lærere og pædagoger får lejlighed til at eksperimentere med udvikling af nye læringsmiljøer og nye samarbejdsformer", lyder det fra Ole Christensen.