Læringsmålorienteret 
undervisning

De nye forenklede Fælles Mål sætter for alvor elevens læring i centrum. Der skal arbejdes læringsmålorienteret i alle skolens fag og emner og opstilles tydelige læringsmål. Eleverne skal have feedback på deres læringsudbytte, de skal udvikle læringskompetence og have passende læringsudfordringer. 

UCC har solid erfaring med og viden om, hvordan kommuner og skoler arbejder med læringsmålorienteret undervisning. Konsulenter fra UCC har været ansvarlige for udviklingsprojektet 'Udvikling af viden om målstyret undervisning og eksemplariske forløb' under Undervisningsministeriet og dermed medvirket til udformningen af vidensgrundlag og didaktisk relationsmodel for læringsmålstyret undervisning og har udviklet og afprøvet en række inspirationsforløb i fagene.

 

Case: Faglige fyrtårne

UCC har opkvalificeret ni lærere som "faglige fyrtårne", der kan sparre med skolerne i Københavns Kommune, når der arbejdes mod at nå de Fælles Mål.

Om de nye fælles mål

UCCs Konsulentydelser

Udvikling af teams

Teamet bliver mere og mere udbredt som arbejdsform inden for både skole og dagtilbud. UCC kan hjælpe med at udvikle dit team, så I arbejder sammen mod det fælles mål.

Download materiale

UCC tilrettelægger, gennemfører og evaluerer forløb med fokus på læringsmål og elevers læring. Download folder om UCC's ydelser.