Case: Systematisk feedback skaber synlig læring

Feedback mellem lærere og elever og eleverne imellem er ekstra meget i fokus på Skolen på Duevej på Frederiksberg. Skolen er med i A.P. Møller-projektet 'Læring der ses' og er i den forbindelse gået all in på aktionslæring som et redskab til at fremme en feedbackkultur, der understøtter synlig læring.

For eleverne i 4.-6. klasse på Skolen på Duevej er det blevet en del af hverdagen at give hinanden feedback i undervisningen. ”Det er en måde at gå i skole på hos os – at eleverne taler sammen om det, de lærer. Det er så vores opgave at sikre, at feedbacksamtalerne er af høj kvalitet, og at der sker synlig læring i samtalerne”, forklarer Lars Juncher Nielsen, som er pædagogisk leder på Skolen på Duevej.

Alle teamets lærere er med
Udviklingen af en feedbackkultur mellem eleverne er et af omdrejningspunkterne i arbejdet med aktionslæring i skolens teams. ”Vi har uddannet en didaktisk vejviser i hvert team, som sammen med lærerne forbereder en række aktioner, hvor lærerne afprøver metoder til feedback. Alle teamets lærere overværer aktionerne sammen med mig og deltager i efterfølgende teammøder, hvor vi sammen bearbejder aktionerne og tager ved lære af dem”, forklarer Lars Juncher Nielsen.

En konsulent fra UCC har faciliteret nogle af de reflekterende teammøder. ”Det er en god hjælp i processen, at der kommer en udefra og ser på vores praksis med andre øjne og stiller spørgsmål til noget, vi ikke selv havde tænkt på”, siger Lars Juncher Nielsen.

Plakater viser måder at lære på
Feedback mellem lærer og elev er naturligvis også en meget vigtig del af at skabe synlig læring og derfor også genstand for aktioner. Et produkt, som er kommet ud af aktionerne, er elevproducerede plakater, der visualiserer den enkelte elevs læringsstrategier. ”Plakaterne med elevernes læringsstrategier giver lærerne værdifuld feedback om, hvordan en elev kan hjælpes videre, når han eller hun sidder fast”, forklarer Lars Juncher Nielsen. Plakaterne beskriver både det faglige og det følelsesmæssige, som er forbundet med at lære. ”Det føles, som om jeg ligger i en kiste med jord henover”, har en elev fx skrevet om følelsen af at være kørt fast i en læreproces, og han giver på plakaten selv bud på, hvordan han kan komme op af hullet.

Det er blevet rutine
Projekt 'Læring der ses' handler om øget læring og inklusion gennem synlige mål og kvalificering af praksis i skolen. Formålet er at styrke undervisningen og skabe bedre læringsrum for både lærere og elever. Selvom projektet slutter ved årsskiftet, fortsætter indsatsen på Skolen på Duevej. ”Meget er jo blevet rutine for både elever og lærere på mellemtrinnet, og vi kan se, at det virker, så vi kører selvfølgelig videre med at observere hinandens undervisning og give feedback. Det er blevet et af vores vigtige værktøjer til at udvikle de professionelle praksisfællesskaber. Og det er også planen at udvide til resten af skolens årgange”, siger Lars Juncher Nielsen.