Case: Eleverne skal kunne forstå læringsmålene

Virum Skole deltager i projekt ”Synlig læring”, som er et omfattende kompetenceudviklingsinitiativ, der gennemføres i et samarbejde mellem fire kommuner. Skolen har valgt at supplere med et forløb i samarbejde med UCC, hvor lærerne får en praksisorienteret uddannelse i, hvordan de helt konkret arbejder med forenklede Fælles Mål.

”Vi er glade for at være med i det store tværkommunale projekt og får en masse ideer derfra, men undervejs har vi manglet en mere direkte kobling til arbejdet med forenklede Fælles Mål, sådan som vi arbejder med det her i Danmark,” forklarer skoleleder Gitte Rasmussen, som via sit netværk var blevet anbefalet at kontakte Dorte Østergren-Olsen og Leon Dalgas Jensen fra UCC.

”Sammen med Dorte og Leon fra UCC satte vi et forløb sammen, som kunne supplere det store udviklingsprojekt på en måde, som giver rigtig god mening for os på Virum Skole. En af de ting, vi har særlig fokus på, er at gøre læringsmålene forståelige for eleverne, og det får vi hjælp til fra UCC,” siger Gitte Rasmussen.

Sproget om læring er blevet anderledes

Uddannelsen er centreret om fagene dansk, engelsk og matematik og er rettet mod skolens egen praksis. Lærerne opdeles i klassetrin og tager sammen fat i, hvordan de vælger mål, hvordan de arbejder med målene, og hvilket undervisningsmateriale de skal vælge. ”Jeg ved, at lærerne er glade for det og føler sig hjulpet.

Og jeg kan allerede høre, at sproget om læring er blevet anderledes,” siger Gitte Rasmussen.

Tovholdere på alle årgange

Virum Skole har valgt at uddanne en tovholder på hver årgang for at sikre støtte til lærerne i det fortsatte arbejde med forenklede Fælles Mål. ”Projektet er endnu ikke så langt, men jeg har allerede set eksempler på, at tovholderne fungerer som gode sparringspartnere for lærerne,” lyder det fra Gitte Rasmussen.

UCC har også lavet projekter om læringsmålorienteret undervisning i bl.a. Københavns, Herlev, Roskilde, Ringsted og Køge Kommuner.

Samarbejd med os

Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter:

Valg af læremidler

UCC's Center for Undervisningsmidler (CFU) vejleder lærere og pædagoger i valg og brug af læremidler, både analoge og digitale, der understøtter elevernes muligheder for at opfylde læringsmålene i fagene. Fagteams kan holde møder på CFU og i dialog med CFU-konsulenten koble deres fokus på mål med valg af læremidler.

UCC forsker i læringsmål

UCC's forskere undersøger bl.a.:

- hvorvidt og hvordan elever i udskolingen profiterer af læringsmålorienteret undervisning, hvordan målstyring kan hæmme læring, og hvilke udfordringer og potentialer lærere og elever oplever i deres arbejde med læringsmål

- læreres planlægningspraksis i matematik og dansk