PLC – skolens strategiske udviklingsenhed

Det pædagogiske læringscenter (PLC) fungerer som skolens strategiske udviklingsenhed og er samtidig en læringsressource, hvor PLC-teamet har en central vejledningsfunktion i tæt samarbejde med skolens øvrige vejledere og det pædagogiske personale.

PLC beskæftiger sig med udvikling af læringsmiljøer og fungerer som et læringslaboratorium, hvor det pædagogiske personale og elever kan eksperimentere med teknologier og læringsressourcer. I den forbindelse er det vigtigt at udvikle en praksis, der kan udfordre skole- og læringskulturen og tilbyde et nyt syn på sammenhænge mellem kultur, medier og læring.

KP har gennemført flere projekter med PLC som omdrejningspunkt og kan tilbyde uddannelses- og udviklingsforløb og sparring og konsulentbistand i forhold til at få PLC-medarbejderne i spil som ressourcepersoner.

Kontakt os

Kontakt en af vores konsulenter og hør mere om, hvad vi kan gøre for jer.

Lonnie Sørensen
Britta Vejen
Signe Smedegaard Skov

plc-cfu@kp.dk

Netværk for læringsvejledere

Kære deltagere i netværket for PLC

PLC-netværket er aktivt igen, og vi byder velkommen til både gamle og nye medlemmer af netværket. 

Vi holder næste netværksmøde d. 24. september 2020, kl. 15-17 på Campus Carlsberg med temaet: Teknologiforståelse, - pædagogiske og didaktiske udfordringer? 

Netværksmødet vil byde på inspiration og refleksion over PLC-teamets medvirken omkring faget teknologiforståelse, og til hvordan man arbejder med at udvikle konkrete projektdidaktikker.

Program følger august 2020.

plc netværk
studerende på biblioteket

Ressourcebibliotek

I vores ressourcebibliotek finder du en større mængde materiale til brug for arbejdet med PLC-området:

Pædagogisk eksperimentarium

Et forsknings- og udviklingsprojekt på KP undersøger, hvordan PLC’er kan udvikle elevernes arbejde med digitale medier og støtte lærere og pædagoger i at gøre eleverne mere innovative.

Vælg her

Praksisnær skoleudvikling