Case: Pædagogens rolle i skolen

UCC og Glostrup Kommune kickstarter et nyt samarbejde mellem lærere i folkeskolen og pædagoger i SFO’er og klubber.

Hvad var kommunens udfordring?

Hvidovre Kommune ønskede at skabe en sikkerhed hos pædagoger i skolen i forhold til deres bidrag til børns læring. Pædagogerne havde brug for en afklaring af, hvilke konkrete opgaver de skulle løse, og hvordan de kunne bruge deres faglighed i skolen.

Hvad bidrog UCC med?

Alle klub- og SFO-pædagoger i Hvidovre Kommune deltog i fire formiddagsseminarer, hvor UCC’s konsulenter holdt faglige oplæg om læring, og hvor deltagerne arbejdede med problemstillinger fra egen praksis og blev klædt på til at kunne tale med deres nye lærerkolleger om læring. Mange pædagoger fik en aha-oplevelse, idet de blev bevidste om, at de faktisk havde masser af erfaring med børns læring.

Det var pædagogernes egne observationer og oplevelser fra hverdagen, der dannede grundlag for arbejdet på kursusdagene. Pædagogernes ledere fulgte hele forløbet, da det er vigtigt, at ledelsen understøtter samarbejdet mellem de to professioner og forstår udfordringerne.

 

UCC har også lavet projekter om samarbejdet mellem lærere og pædagoger i bl.a.:

  • • Glostrup Kommune
  • • Herlev Kommune
  • • Frederiksberg Kommune

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220