Case: Lærere og pædagoger skal da kunne tale samme sprog

En fælles inklusionsstrategi og børne- og ungepolitik kræver et professionelt og tættere samarbejde på hele 0-18-årsområdet.

Derfor skal lærere og pædagoger i Gribskov gennem kompetenceudvikling udvikle netværk, fælles tværfagligt sprog og strategier i forhold til at støtte børn og unges læreprocesser.

Derfor har UCC og Gribskov Kommune i tæt samarbejde udviklet et flerårigt kompetenceudviklings forløb for alle pædagoger og lærere på børne- og ungeområdet.  Forløbet sammentænker uddannelse på et fagligt højt niveau, reel praksisudvikling og opbygning af tværprofessionelle kompetencer og netværk.

Målet er at opbygge organisatorisk kapacitet i form af fælles viden, værdier og metoder, der understøtter en sammenhængende struktur og professionel tilgang på børne- og ungeområdet.