Case: Pædagoger lærer klasseledelse

Den nye virkelighed for mange pædagoger er, at de indimellem står alene med en klasse. Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med UCC valgt at iværksætte et kompetenceudviklingsforløb i klasseledelse for en række pædagoger for at sikre, at pædagogerne har metoder til opgaven.

En pædagog i klub eller SFO arbejder ofte med frivillige aktiviteter, og det er derfor en uvant situation at stå i en klasse foran 25 børn, som ikke selv har valgt at deltage i en aktivitet. ”Både ledere og medarbejdere i SFO'er og klubber ytrede et stort ønske om at blive klædt bedre på til de nye opgaver,” forklarer Mette Sørensen, pædagogisk administrativ konsulent i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen valgte at satse på et forløb i klasseledelse i samarbejde med UCC. ”Vi lagde stor vægt på, at det lærte umiddelbart kunne bruges i praksis, og den tilgang har UCC også,” siger Mette Sørensen om valg af leverandør på opgaven.

Pædagoger skal ikke være lærere

I planlægningen af forløbet var det vigtigt at holde fast i pædagogfagligheden som omdrejningspunkt. ”Pædagogerne skal ikke være lærere. Det handler om, hvordan de ved at lære nye metoder og få nye værktøjer kan sætte deres egen faglighed i spil i en skolekontekst,” forklarer Mette Sørensen.

Tilbagemeldingerne fra de deltagende pædagoger er positiv. ”Det, jeg hører, og som fremgår af evalueringen, er, at pædagogerne har fået nogle meget anvendelige værktøjer, fx til hvordan de kan starte og afslutte en lektion. De føler sig mere sikre på deres rolle og er mere tydelige over for børnene. Det er også baggrunden for, at vi har valgt at lave to forløb mere,” lyder det fra Mette Sørensen.

Udtalelser fra deltagere

Deltagerne har fået nogle meget konkrete værktøjer, og flere fremhæver i deres evaluering, at det hurtigt har givet positive resultater at bruge værktøjerne i klasserne:

”Jeg er generelt mere rolig nu, når jeg går ind i klassen. Jeg har lavet nogle systemer, som jeg bruger hver gang, og det er ved at give et positivt resultat i forhold til klassen,” skriver en deltager.

En anden skriver: "Jeg tænker mere over, hvordan jeg starter timen. Jeg prøver nye læringsmuligheder og øvelser.”

UCC har også lavet projekter om klasseledelse i bl.a. Københavns, Frederiksberg, Glostrup, Brøndby, Helsingør, Fredensborg og Lejre Kommuner.

UCC om klasseledelse

Klasseledelse handler om, hvordan man understøtter elevernes læring og guider dem til en hensigtsmæssig adfærd i klasselokalet. Klasseledelse står på tre ben:

Læringsledelse

Hvilke rammer kan jeg som lærer eller pædagog sætte op, så det bliver nemmere for eleverne at lære? Hvilken intro/outro vælger jeg, og hvordan skaber jeg variation?

Ledelse af relationer

Hvordan får jeg etableret en omsorgsfuld kontakt til eleverne og skabt mulighed for læring? Det er vigtigt både at have fokus på relationen mellem lærer/pædagog og elev og eleverne imellem.

Adfærdsledelse

Hvordan ønsker jeg som lærer/pædagog, at eleverne opfører sig? Hvor skal de sidde, hvordan skal de tale til hinanden, hvordan får man ordet her i klassen?

Samarbejd med os

Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter:

UCC forsker i klasseledelse

UCC’s forskere undersøger bl.a., hvordan et øget fokus på kroppens sprog kan udvikle lærerens lederskab og socialpædagogiske kompetence.

Citatboks: Mette Sørensen