Case: Et ligeværdigt samarbejde om børns læring

Konsulent Helle Kildevang fortæller her, hvordan UCC understøttede det nye samarbejde mellem lærere og pædagoger på skolerne i Furesø Kommune.

Hvad var kommunens udfordring?

Blandt de nye tiltag i skolereformen havde Furesø Kommune valgt at fokusere særligt på lærernes og pædagogernes samarbejde om klasseledelse og skolens pædagogiske dannelsesopgave. Kommunen var optaget af, hvordan lærere og pædagoger sammen kunne fremme teamsamarbejdet, og ønskede hjælp til at styrke et ligeværdigt, komplementært samarbejde mellem de to faggrupper.

Hvad bidrog UCC med?

UCC hjalp pædagogerne med at bruge den viden og erfaring, de allerede havde, og med at synliggøre, hvordan de konkret kunne byde ind i samarbejdet med fokus på børns læring og trivsel.

Pædagogerne i Furesø Kommune deltog i flere kursusformiddage, hvor de bl.a. blev præsenteret for skolens formålsparagraf, årshjul, centrale mål og test samt forholdet mellem dannelse og uddannelse og læring og undervisning. De fik også skærpet fokus på, hvad de selv forstod ved læring. Mellem kursusdagene var der hjemmeopgaver med udgangspunkt i spørgsmålet ”Hvordan kan vi samarbejde med teamkollegaerne på skolen?”.

Med de nye kompetencer kunne pædagogerne deltage mere ligeværdigt i arbejdet og planlægningen på skolen. De fik desuden skærpet blikket på egen viden og færdigheder og stod derved styrket i mødet med de nye kolleger i skolen og i arbejdet med at understøtte børnenes udvikling, læring og trivsel.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220