Pædagoger i skolen

Med skolereformen har pædagogerne fået en ny rolle i skolen. De skal sammen med lærerne bidrage til elevernes læring, udvikling og trivsel som en aktiv ligeværdig part. Det kræver, at pædagogerne selv og lærerne er bevidste om, hvordan pædagogerne kan byde ind, og at alle er opmærksomme på, at de to professioner bidrager med noget forskelligt og sammen skal skabe noget nyt.

UCC uddanner både lærere og pædagoger og forsker i tværprofessionelt samarbejde på skolerne. Vi har erfaring med at understøtte og udvikle det nye samarbejde og tilbyder praksisnær kompetenceudvikling med udgangspunkt i behovet i en konkret kommune eller på en skole.

Praksisnært forløb

Vi løfter opgaven sammen

Samarbejde giver trygge børn

På Bordings Friskole i København har man opprioriteret samarbejdet mellem lærer og pædagoger. Samarbejdet giver udfordringer, men også mange fordele.

Efteruddannelse af 1800 pædagoger

BUPL og KL står bag stort kompetenceudviklingsprojekt, som er bygget op omkring diplommodulet Pædagogfaglighed og læreprocesser. 1.800 pædagoger efteruddannes, så de bliver klædt bedre på til deres nye opgaver i skolen. 

Børn med tablet

Case: Et ligeværdigt samarbejde

UCCs konsulent, Helle Kildevang, har hjulpet Furesø Kommune med at styrke kommunens pædagogers opfattelse af læring og deres egen rolle i børnenes udvikling.

Ny forskning i læringssamarbejde

UCCs forskningsafdeling arbejder i øjeblikket på et projekt om børns læring i dagtilbud. Projektet afsøger nye muligheder for at belyse og kvalificere læringsmiljøer, så teori kan omsættes til prasis i daginstitutionerne.

Modtag Nyt fra UCC

Skolebørn rækker hænderne op

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.