Case: Fra Ord til Billede – en øjenåbner for nye læringsformer

Lektor ved UCCs videreuddannelse, Ole Christensen, har fungeret som følgeforsker på udviklingsprojektet Fra Ord til Billede i Svendborg.

 

I projektet har elever og lærere eksperimenteret med differentierede læringsformer, og digitale medier og værktøjer, som udfordrer traditionel klasseundervisning. Et af resultaterne er et dynamisk værktøj kaldet Mediestokken, der angiver hvordan digitale værktøjer kan bruges til at understøtte bestemte dele af læreprocessen. Projektet viser, at digitale medier og værktøjer skaber grobund for innovative læringsmiljøer, tilbyder nye arbejdsformer og lægger op til nye måder at lære på i skolen.

Dogmeregler
Medialiseringen udfordrer skolen på mange måder. Det giver ikke længere mening at tale om progression (rækkefølge) i gængs forstand. Der er brug for en helt anden tilgang: Der skal arbejdes med dynamiske ressourcer, der skal arbejdes med nye former for sidemandsoplæring og kollegasamarbejde, hvor børnene udfordres på forskellige måder. Kreativitet, innovation og nye samarbejdsformer er i fokus.

I Ord til Billede er der derfor blevet udvalgt digitale værktøjer på baggrund af nogle dogmeregler, der understøtter denne tilgang. De digitale værktøjer skulle:

  • Være frit tilgængelige i cloud (platformuafhængige)
  • Med hovedvægten på det visuelle
  • Kunne embedde og arbejde sammen
  • Imødekomme elevernes mediekultur
  • Medvirke til at elever kunne transformere faglig viden til egen viden
  • Fremme projektarbejde og tværfaglighed
  • Udfordre den måde elever lærer på, ved at tage afsæt der hvor de er stærke og udfordre dem der, hvor de er svage
  • Leve op til de obligatoriske trin mål i Fælles Mål

Praksisnær forskning er et af de vigtigste elementer i den undervisning, som UCCs konsulenter kan tilbyde. Hvis du er interesseret i at høre mere om de muligheder for inddragelse af IT i skolen, som UCC kan tilbyde, så kontakt konsulentkontoret.