Case: Lettere at vælge digitale læremidler

Eleverne i Fredensborg Kommune synes, at lærerne skal blive bedre til at bruge digitale læringsformer i undervisningen. Lærerne selv er enige, og kommunen har grebet bolden og sammen med UCC søgt midler til et projekt, som skal imødekomme behovet.

”Projektet handler om, at lærerne skal have hjælp til at vurdere de mange digitale læremidler, som findes,” forklarer Jan Niemeier, konstitueret skoleleder på Humlebæk Skole. ” Lærerne vil meget gerne arbejde mere digitalt, men de har sindssygt travlt med alt det nye, der sker. Så vi har haft meget fokus på at arbejde med noget, som umiddelbart kan forstærke lærerne i deres praksis, og som kan spille sammen med kommunens læringsplatform MeeBook,” lyder det fra Jan Niemeier.

Værktøjet Vurdigi

Fredensborg Kommune har valgt at satse på værktøjet Vurdigi, som er udviklet af Center for Undervisningsmidler på UCC. Vurdigi er gratis og kan bruges til at vurdere kvaliteten af digitale platforme, apps og forløb – bl.a. dem, som allerede er tilgængelige via MeeBook. ”Det skulle gerne betyde, at kvaliteten af de læringsforløb, lærerne udvikler, bliver bedre, og at det bliver lettere at dele forløbene med andre teams via MeeBook,” vurderer Jan Niemeier.

Tættere på lærerne

Kompetenceudviklingen af lærerne foregår på de enkelte skoler, og det er Jan Niemeier godt tilfreds med. ”Det bringer det tættere på, og det gør det lettere for lærerne. Der er tid mellem hver kursusgang, hvor lærerne kan afprøve det nye, og det fungerer også rigtig godt,” siger Jan Niemeier.

Vejledere og ledere er også en del af projektet

Projektet i Fredensborg omfatter også vejledere og ledere på kommunens skoler. Kasper Koed, konsulent hos Center for Undervisningsmidler, forklarer: ”Det er vigtigt at sikre en forankrende struktur omkring lærernes arbejde med digitale læremidler. Der skal være nogle, der kan understøtte etableringen af et fælles vurderingssprog på skolerne og opsamle erfaringer og konkrete læringsobjekter fra forløbet med henblik på at styrke videndelingen. Derfor kompetenceudvikles både vejledere og ledere fra alle skoler.”

Samarbejd med os

Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter:

Citatboks: Jan Niemeier

UCC forsker i digital kultur i skolen

UCC's forskere undersøger bl.a.:

• hvordan elevernes digitale egenproduktion faciliterer læreprocesser og kvalificerer faglige og tværfaglige læringsresultater, og hvordan lærere og elever i dette arbejde kan skabe rum for engagement, motivation og kreativitet igennem didaktisk design

• hvordan elever kan bruge it innovativt i skolen

• hvordan fremtidens lærere kan rustes til at anvende de teknologiske værktøjer på en meningsfuld måde i praksis