Case: Implementering af IT i skolen

Karin Dyrendom, konsulent ved UCC's Center for Undervisningsmidler, forklarer her, hvad der er vigtigt at være opmærksom på, når skoler og kommuner implementerer it. UCC har erfaring med og kan understøtte alle dele af implementeringsprocessen.

Læringsteknologi – Når man overvejer, hvilke typer af læringsteknologier der skal vælges, er det væsentligt at få indblik i, hvad de enkelte læringsteknologier giver af muligheder, og på hvilke måder de kan være med til at opfylde de mål, skolen har.

Kompetencer – Når nye læringsteknologier skal implementeres på en skole, er kompetenceudvikling hos skolens ansatte afgørende. Kompetenceudviklingen skal være i overensstemmelse med de mål, der er sat for en digital organisationsudvikling. Skolebaserede forløb med den enkelte lærers praksis som udgangspunkt giver mulighed for forankring og udvikling af den enkelte.

Organisering – Viden og samarbejde er nødvendige faktorer, når man vil foretage en kulturændring. Man må overveje og planlægge, hvordan man vil kapacitetsopbygge på kommunalt plan, og hvordan man vil facilitere en struktureret videndeling og udvikling i læringsfælleskaber.

Læremidler – Læremidler er et vilkår for god undervisning. Her er det nødvendigt med viden om, hvordan digitale læremidler skal anvendes, og hvilke læringsmæssige potentialer de har. Der skal igangsættes processer, så det pædagogiske læringscenter kan understøtte arbejdet omkring digitale læremidler i forhold til de forenklede Fælles Mål. CFU har udviklet værktøjer som vurdigi.dk og 21skills.dk, som kan være nyttige i dette arbejde.

Infrastruktur – Det er vigtigt, at der skabes sammenhæng mellem skolens eksisterende læringsplatform og de tiltag og krav, der sættes i forhold til de nye læringsteknologier. Blandt andet LMS-systemer (Learning Management Systems) må nøje overvejes, så de bedst mulige arbejdsformer skabes for både lærere og elever.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220