It i skolen

Når kommuner og skoler investerer i it-udstyr til undervisningen, er det vigtigt at tage stilling til, hvordan teknologien kan understøtte undervisningen, så den fremmer elevernes læring.

En skole eller kommune skal nøje overveje, hvilke muligheder forskellige typer læringsteknologier giver, hvilken kompetenceudvikling en skoles ansatte skal have, og hvordan man faciliterer en struktureret videndeling. Desuden skal der tages stilling til valg af digitale læremidler, og hvordan der skabes sammenhæng mellem skolens eksisterende læringsplatform og de nye læringsteknologier.

UCC har erfaring med og kan understøtte implementering af it på skoler. Vi tilbyder konsulentbistand til bl.a. valg af udstyr, kompetenceudvikling og planlægning af undervisningsforløb, hvor it understøtter den læringsmålstyrede undervisning.

Kontakt UCC

Kontakt vores projektkontor og hør mere om skræddersyede forløb tilpasset netop jeres behov.

T: 41897220

M: kompetenceudvikling@ucc.dk 

Lærer ved interaktivt whiteboard

Motiverer elever med IT

På Campus Carlsberg benytter UCC de såkaldte DigiGuides, der hjælper både medstuderende og undervisere med at integrere digitale redskaber i undervisningen.

Bliv bedre til at bruge IT i fagene

Skolereformen stiller flere krav til brugen af IT i undervisningen, og her er Center for Undervisningsmidler eksperter i at integrere onlineressourcer, programmer og digitale læremidler i klasselokalerne.