Case: Spydspidser i inklusion

Inklusion er på dagsordenen i skolerne, hvor lærere faciliterer kollegers læring.

Flere elever skal kunne indgå aktivt i skolens faglige og sociale fællesskaber, og derfor er det nødvendigt, at lærere udvikler den pædagogiske praksis.

I samarbejde med UCC uddanner Hvidovre Kommune ”spydspidser” blandt lærere på alle kommunens skoler. Spydspidserne skal understøtte kollegers udvikling af den pædagogiske praksis med henblik på inklusion. Det betyder, at spydspids-lærerne skal være interne konsulenter og bidrage til, at andre lærere systematisk udvikler undervisningen, så flere elever kan deltage aktivt i skolens fællesskaber.

Omkring 80 lærere bliver uddannet til spydspidser ved at læse to moduler: Pædagogisk udviklingsarbejde og Konsulentarbejdets metoder. Uddannelsesforløbet skal gøre lærerne i stand til at være projekt- og procesfacilitator for kolleger med udgangspunkt i de mange udfordringer, som inklusionsarbejdet i skolen indebærer.