Case: Folkeskolen skal være for alle

UCC-konsulent Rasmus Anker Bendtsen er projektleder på et flerårigt inklusionsprojekt i Lejre Kommune og fortæller her, hvad UCC bidrager med.

Hvad er kommunens udfordring?

Lejre Kommune har den værdi, at alle elever skal lære og trives i folkeskolen. Kommunens vision ”Suveræne skoler” handler om, at skolerne skal blive endnu bedre og kunne tilbyde læring for alle elever. Arbejdet med inklusion er knyttet til denne samlede strategi.

Hvad bidrager UCC med?

UCC bidrager med viden om, hvad der virker, og med konkrete metoder til at omsætte denne viden til praksis i de problemstillinger, som kommunens lærere og pædagoger møder. UCC hjælper med at skabe et fælles tværfagligt sprog og samarbejdskompetencer om inklusion.

Projektet løber over flere år og indeholder en række aktiviteter for bestemte faggrupper og på tværs af fag. Alle aktiviteter har det fælles mål at forbedre samarbejdet mellem faggrupperne omkring inklusion og at udforske, hvordan lærere, ledere og forvaltning ”spiller hinanden gode” i forhold til deres målsætning.

UCC har også lavet inklusionsprojekter i bl.a.:

  • Helsingør Kommune
  • Fredensborg Kommune
  • Hillerød Kommune
  • Gribskov Kommune
  • Hvidovre Kommune
  • Glostrup Kommune
  • Køge Kommune
  • Kalundborg Kommune
  • … og på efterskoler og friskoler.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220

Tre personer som snakker med hinanden

Det får du

UCCs konsulenter tilpasser undervisning og kompetenceløft til den enkelte kunde. Vi tilbyder mange forskellige former for forløb og partnerskaber, der alle kan løfte jeres faglige niveau.