Case: Fokus på inklusion i hverdagen

Jonas Wolthers er en af de mange lærere i Egedal Kommune, der har gennemført en inklusionsuddannelse hos UCC. Han har i processen gjort sig mange overvejelser over, hvad der skal til, for at et uddannelsesprojekt af den kaliber lykkes.

”Inklusionsuddannelsen har givet gode muligheder for at komme mere i dybden med nogle af de problematikker, vi dagligt står med,” siger Jonas Wolthers, som har været igennem fem kursusgange og et diplommodul i pædagogisk psykologi. ”Vekselvirkningen mellem teori og det at afprøve den i praksis var fin. Og diplommodulet byggede rigtig godt oven på kurserne,” lyder det fra Jonas Wolthers, som dog anbefaler, at hele teams er afsted samtidig.

Ledelsen skal sikre implementering

For at denne form for uddannelse for alvor skal ændre noget i hverdagen, er det ifølge Jonas Wolthers vigtigt, at ledelsen på skolen og konsulenterne i kommunen er involverede i uddannelsen. ”Ja, for ellers bliver det alt for meget op til den 'privatpraktiserende lærer' selv at stå for implementeringen af praksisændringerne,” siger han. Jonas Wolthers understreger vigtigheden af, at de deltagende lærere og pædagoger får at vide, hvad skolens eller kommunens intention med uddannelsen er, og at skolen og kommunen også planlægger implementeringen. ”Hvis et af målene fx er at udvikle et fælles sprog om de nye tiltag i praksis, må man som skole eller kommune også have gjort sig klart, hvordan vi skaber rammerne for det i hverdagen,” mener han.

Nye input fra kolleger

For Jonas Wolthers har det bedste ved forløbet været de elementer, som han kunnet tage direkte med hjem og afprøve, fx fokus på arbejdshukommelse, aktionslæring og forældresamarbejde. ”Derudover er det en rigtig god mulighed for at vende udfordringer og problemstillinger med kolleger fra andre skoler og på den måde få nogle friske input,” lyder det fra Jonas Wolthers.

UCC har også lavet projekter om inklusion i bl.a. Helsingør, Gribskov, Hillerød, Glostrup og Hvidovre Kommuner og på efterskoler og friskoler.

Om projektet

Egedal Kommune har fået midler fra A.P. Møller Fonden til at give samtlige 1.000 medarbejdere på skoleområdet kompetenceudvikling, der skal klæde dem på til at kunne varetage en inkluderende praksis. Medarbejderne skal analysere konkrete problemstillinger og afprøve nye handlinger under observation. UCC og Egedal Kommune samarbejder om planlægning, gennemførelse og evaluering af kompetenceudviklingen.

Samarbejd med os

Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter:

Citatboks: Jonas Wolthers

UCC forsker i inklusion

UCC's forskere undersøger bl.a.:

• om pædagoger og lærere kan anvende principper og metoder fra kognitiv adfærdsterapi til at skabe inklusion af udsatte børn og unge

• undervisningens praksis i klasserummene. Formålet er at tilbyde nye muligheder for at arbejde med inkludering og undervisningsdifferentiering igennem systematisk teamrefleksion over den udførte undervisning