Case: Flere redskaber til udvikling af læringsmiljøer

Med en strategi for udviklende og lærende fællesskaber har Herlev Kommune sat fokus på inkluderende læringsmiljøer. Alle lærere og pædagoger er blevet kompetenceudviklet hos UCC, og det har bl.a. bidraget til en højere kvalitet i arbejdet med udvikling af inkluderende læringsfællesskaber.

Øget læring og trivsel i skole og dagtilbud er på dagsordenen i Herlev Kommune. ”Vi vil sikre, at alle har deltagelsesmuligheder, og det gør vi bl.a. ved at højne fagligheden hos vores lærere og pædagoger i forhold til at arbejde inkluderende”, forklarer Michael Hougaard Olsen, som er chef for Center for Dagtilbud og Skole i Herlev Kommune.

Aktionslæring giver effekt
Over en 2-årig periode har alle lærere og pædagoger været gennem et aktionslæringsforløb, hvor de løbende har kunnet afprøve nye metoder i praksis. ”Evalueringen fra forløbet viser stor tilfredshed, og vi mener, det er denne form for uddannelse, som giver den største effekt”, siger Michael Hougaard Olsen, som løbende har samarbejdet med UCC om justeringer af forløbet. ”Jeg har haft en rigtig god dialog med UCC’s konsulenter om fremdriften i projektet, og det har været nemt og smidigt at tilpasse fx niveauet på et hold, så deltagerne fik det maksimale ud af det”, siger Michael Hougaard Olsen.

Flere udfordringer klares lokalt
En af de ting, som Michael Hougaard Olsen især har lagt mærke til efter afslutning af kompetenceudviklingen, er en ændring i de indstillinger, som skoler og dagtilbud sender til visitationsudvalget i kommunen. ”Dels kan vi se, at de sager, vi får, er tungere. Det betyder, at de lettere sager i højere grad ikke ender som sager. Udfordringerne klares lokalt. Og dels kan vi se, at når noget ender som en sag, så er der gjort mere ude på skoler og i dagtilbud. De har simpelthen fået en større palette til at arbejde med udfordringerne, og beskrivelsen af deres tiltag er også på et højere fagligt niveau”, lyder det fra Michael Hougaard Olsen.

Arbejde med hele børnegruppen
Lektor Rie Jungemann fra UCC har undervist på flere af forløbene i Herlev Kommune. ”En af de vigtigste pointer i vores undervisning er at arbejde med hele børnegruppen i stedet for et enkelt barn. Erfaringerne viser, at hvis man skaber en ny struktur i klassen, som alle eleverne skal følge, så er det til gavn for både det barn, som forstyrrer, og for alle de andre børn”, siger Rie Jungemann, som samtidig påpeger en anden faktor, der er med til at skabe gode resultater. ”Lederne skal bakke op. Det er helt banalt, men ikke desto mindre sindssygt vigtigt. Når rammerne er i orden, får deltagerne på vores hold øvet sig og brugt de nye metoder, og så rykker det altså”, lyder det.