Inklusion

Arbejdet med inklusion kan tage udgangspunkt i en konkret problemstilling i en klasse eller på en skole. Der kan være tale om angste eller udadreagerende børn eller de såkaldte ”diagnosebørn”, som skal inkluderes.

Inklusionsarbejdet kan også tage et bredere udgangspunkt, hvor en kommune som led i et generelt løft af folkeskolen ønsker at arbejde med inklusion som en del af lærernes og pædagogernes faglighed.

Kompetence- og praksisudvikling er en forudsætning for at lykkes med inklusionsudfordringerne i skolen. UCC har stor erfaring med uddannelse og udviklingsprojekter på området og tilbyder en lang række kompetence- og praksisudviklingsmuligheder. Det kan være metoder til samarbejde og organisering, sparring om ledelse og ressourcecenter og aktionslæring i forhold til inkluderende undervisning og læringsmiljøer.

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220

Er han drengen med ADHD eller barnet, der leger?

Måden, pædagoger taler om børn på, er magtfuld og kan gøre både skade og en kæmpe positiv forskel. Det fortæller UCC’s Rasmus Anker Bendtsen og pædagog Brit Elmdal Glud om i UCC Magasin.

Nyeste forskning i inklusion

Skolereformen har understreget vigtigheden af faglig viden og innovative, især når det handler om inklusion. UCC forsker bl.a. i de nye roller som ledelse, medarbejdere og elever står i.

Læremidler om inklusion

Center for Undervisningsmidler har en række bøger og materialer om inklusion, som du kan benytte dig af i forbindelse med undervisningen.

Modtag Nyt fra UCC

Skolebørn rækker hænderne op

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.