Inklusion

Arbejdet med inklusion kan tage udgangspunkt i en konkret problemstilling i en klasse eller på en skole. Der kan være tale om angste eller udadreagerende børn eller de såkaldte ”diagnosebørn”, som skal inkluderes.

Inklusionsarbejdet kan også tage et bredere udgangspunkt, hvor en kommune som led i et generelt løft af folkeskolen ønsker at arbejde med inklusion som en del af lærernes og pædagogernes faglighed.

Kompetence- og praksisudvikling er en forudsætning for at lykkes med inklusionsudfordringerne i skolen. UCC har stor erfaring med uddannelse og udviklingsprojekter på området og tilbyder en lang række kompetence- og praksisudviklingsmuligheder. Det kan være metoder til samarbejde og organisering, sparring om ledelse og ressourcecenter og aktionslæring i forhold til inkluderende undervisning og læringsmiljøer.

Kontakt UCC

Kontakt vores projektkontor og hør mere om skræddersyede forløb tilpasset netop jeres behov.

T: 41897220

M: kompetenceudvikling@ucc.dk 

Læremidler om inklusion

Center for Undervisningsmidler har en række bøger og materialer om inklusion, som du kan benytte dig af i forbindelse med undervisningen.

Nyeste forskning i inklusion

Skolereformen har understreget vigtigheden af faglig viden og innovative, især når det handler om inklusion. UCC forsker bl.a. i de nye roller som ledelse, medarbejdere og elever står i.

Er han drengen med ADHD eller barnet, der leger?

Måden, pædagoger taler om børn på, er magtfuld og kan gøre både skade og en kæmpe positiv forskel. Det fortæller UCC’s Rasmus Anker Bendtsen og pædagog Brit Elmdal Glud om i UCC Magasin.

Spydspidser i inklusion

Inklusion er på dagordenen i skolerne. Flere elever skal kunne indgå aktivt i skolens faglige og sociale fællesskaber, og derfor er det nødvendigt, at lærere udvikler den pædagogiske praksis. I samarbejde med UCC uddanner Hvidovre Kommune ”spydspidser” blandt lærere på alle kommunens skoler. Læs mere om samarbejdet

VID