Inspiration til din undervisning

Med udgangspunkt i nyeste udviklings- og forskningsviden fortæller vi her på siden om forskellige didaktiske metoder og relaterer forskningen til praksis i klasseværelset. Inspirationsmaterialet kan downloades gratis i forbindelse med din undervisning og samarbejdet i lærerteamet.

Dybdelæring og varig forståelse

Forskning viser, at elever gradvist udvikler forståelse for begreber, metoder og sammenhænge inden for et fagområde gennem dybdelæring. Dybdelæring indebærer, at elever analyserer, løser problemer og reflekterer over egen læring for derved at konstruere varig forståelse. På Kirkebjerg Skole har elever i 8. klasse været igennem turboforløbet Energi Teens i fysik. Forløbet er blevet til gennem et samarbejde mellem naturfagslærer/Helle Krogaard, astrofysiker/Anja Andersen, Niels Bohr Instituttet, Dong Energy, Max Planck Instituttet i Greifswald og skuespiller/instruktør/Gitte Ballesheim. Det centrale i forløbet har været, at alle elever får dyb naturfaglig viden, som de med ejerskab kan videreformidle til andre.

Se videoen:

Centrale pointer:

  • Det kræver tid. Undervisningsforløbene skal foregå over en længere periode, så eleverne kan fordybe sig i både faget, fagets metoder og sammenhænge.
  • Lad eleverne formidle det lærte videre. Når elever lærer med henblik på at formidle det lærte videre til andre, engagerer eleverne sig og tager ejerskab for det, de har lært.
  • Teamsamarbejde. Når lærere samarbejder om et projekt ud fra forskellige perspektiver som den faglige og den sproglige dimension, får eleverne mulighed for at løse problemer og reflektere over egen læring ud fra disse forskellige perspektiver. Det understøtter læring og varig forståelse