Videndeling

Du og dine kolleger er så dygtige og ved så meget. Men det kan være svært at dele denne viden systematisk, på en måde der skaber udvikling.

Når vi som kolleger deler vores erfaringer og viden, udvikler vi fælles styrker og fælles løsninger på de udfordringer vi møder i arbejdslivet. Men hvordan bruger vi hinandens erfaringer og kompetencer så vi kan udvikle os? Hvordan får vi adgang til hinandens resurser, giver hinanden konstruktiv kollegial sparring, og udvikler fælles praksis? Hvordan får vi relevant viden vi har brug for, frem for en afsenderstyret viden vi blot præsenteres for? Kurset præsenterer og afprøver en række forskellige metoder til konstruktiv videndeling blandt kolleger i teamet og på skolen.

Målgruppe
Medarbejdere på sprogcentre

Konsulenter
Fageksperter i Vejledning, KP