Undervisning af kursister med eksilstress eller traumer i familien

Hvordan tilrettelægges undervisningen, så vi tilbyder de bedst mulige læringsbetingelser for kursister med eksilstress eller traumer i familien? Vi ser på mulighederne for at etablere pædagogiske rammer, der kan skabe tryghed, tillid, rammer og rutiner, der i særlig grad er nødvendigt for denne gruppe kursister.

Kurset giver grundlæggende viden om Post traumatisk stress syndrom (PTSD): symptomer, samt psykologiske, kulturelle, sproglige og familiedynamiske aspekter, herunder sekundær traumatisering

Indsigt i forhold der vedr. relationer og indlæring hos kursister med PTSD eller som er sekundært traumatiserede.

Mulighed for at diskutere og afklare mestringsstrategier hos kursisterne ud fra beskrivelser af egne oplevelser og erfaringer.

Inspiration fra eksisterende erfaringer fra undervisning og pædagogisk arbejde med traumatiserede med fokus på psykoedukation og interkulturel kommunikation.


Målgruppe
Undervisere på sprogcentre.


Underviser
Charlotte Bie, KP m.fl.