Styrk sproget, styrk læringen

Med udgangspunkt i andetsprogsdidaktikeren Pauline Gibbons’ udgivelse på dansk Styrk sproget styrk læringen, præsenteres pædagogiske hovedpointer indenfor andetsprogspædagogik, ift. de fire færdigheder lytte, tale, læse og skrive.

Vi ser især på mundtlighedens rolle i læringen, og hvordan undervisningen tilrettelægges på et kontinuum mellem hverdagssprog og fagsprog gennem en række forskellige sprogbrugssituationer. Vi arbejder med at stilladsering af kursisternes sprogudvikling ved at sætte dem i forskellige sprogbrugssituationer og roller, som fordrer forskellig sprogbrug. Vi arbejder med lærerens muligheder for at sætte kursisterne i forskellige situationer og derved styrke sprogudviklingen. Bogen giver en lang række helt konkrete metoder og øvelser, som kan indgå direkte i lærerens værktøjskasse og undervisningsrepertoire.

Vi afprøver nogle af bogens mange metoder og eksempler på praktiske øvelser, og reflekterer sammen over dem i en andetsprogspædagogisk ramme.

Bogen, som udkom i 2016, indgår som en del af kurset, og udleveres til alle deltagere.

Målgruppe
Undervisere på danskuddannelserne

Undervisere
Fagredaktører på den danske udgivelse, Katja Sørensen Vilien, KP og Helene Thise, KP