Samarbejde, videndeling og mødekultur (3 timers kursus)

Hvordan får vi afholdt møder med mening, der beriger samarbejdet og giver mulighed for videndeling?

Dette kursus giver viden om, hvordan møder kan forventningsafstemmes, have klare formål og en dagsorden med tydelighed om hvilke punkter, der er til orientering, drøftelse, erfaringsudveksling eller beslutning. Desuden giver kurset forskellige værktøjer til mødefacilitering, når videndeling er formålet, og ser på mødefacilitatorens rolle før, under og efter mødet.

Målet med kurset er, at deltagerne bliver i stand til at facilitere møder, hvor videndeling er formålet.

Målgruppe
Underviserteams på sprogcentre – kun samlet deltagelse som team eller skole.

Konsulent
Dorte Østergren-Olsen, KP m.fl.