Fortæl hvad du kan - sig hvad du vil!

Kursus om vejen til grundlæggende litteracitet

Hvordan kan vi på før A1-niveau – fx på Danskuddannelse 1, modul 1-2 – få italesat og bragt kursisternes resurser og kompetencer i spil med det samme? Og hvordan kan vi sørge for, at kursisterne får de første sproglige redskaber til at stille spørgsmål, være kritiske og give udtryk for personlig smag, følelser og holdninger?

Kurset i grundlæggende litteracitet tager udgangspunkt i relevant forskning og et nyt lærebogsmateriale til kursister på før A1-niveau: Mads Jakob Kirkebæk, På dansk – Grundlæggende sprogkompetencer for begyndere (Gyldendal 2018). Kurset indeholder konkrete forslag til, hvordan kursisternes resurser, kompetencer og egne læringsmål kommer i centrum af undervisningen, og hvordan man som underviser kan udnytte den motivation og positive læringseffekt, der ligger i, at kursisterne hurtigt kan udtrykke, hvem de er, hvad de kan, vil, må og skal, og hvad de drømmer om i fremtiden på det nye sprog, de er i gang med at tilegne sig.

Målgruppe
Undervisere på sprogcentre, som underviser i grundlæggende litteracitet på før A1-niveau, fx på Danskuddannelse 1, modul 1-2.

Underviser
Mads Jakob Kirkebæk, underviser på danskuddannelserne, lærebogsforfatter.