En god vej til prøven

Genrepædagogik som værktøj

Til de afsluttende prøver PD2 og PD3 skal kursisterne mundtligt og skriftligt beskrive, argumentere og forholde sig til forskellige situationer, billeder og tekster. Ved at arbejde målrettet med tre overordnede genrer (argumenterende, faktuelle og personligt berettende) ruster vi kursisterne til at læse og skrive en række prøverelevante tekster og styrker deres mundtlige kompetencer. Med genrepædagogikken kan vi give kursisterne værktøjer til hurtigt at orientere sig i teksttyperne, besvare opgaverne og forholde sig analytisk og kritisk til eksamensopgaverne.

De sproglige kendetegn i de tre overordnede genrer vil også styrke den mundtlige kompetence, så de sprogligt kan agere passende i forskellige situationer/kontekster både i og udenfor danskuddannelsen.

Kurset præsenterer en model for tilrettelæggelse af korte, effektive emnebaserede undervisningsforløb, som skaber tryghed og genkendelighed på tværs af emner, på baggrund af grundprincipper fra genrepædagogikken tilpasset danskuddannelsernes krav. Den tydelige pædagogik tager også højde for kursister i arbejde eller praktik.

Deltagerne får:

  • En indføring i den genrepædagogiske tilgang
  • En model til tilrettelæggelse af undervisningsforløb
  • Praktiske eksempler og erfaringer fra afprøvede forløb på danskuddannelse 2
  • Tid og sparring på tilrettelæggelse af egne forløb pba modellen.

Målgruppe
Undervisere på danskuddannelserne, primært DU 2 og 3.

Undervisere
Katja Vilien, KP og Jakob Tonn, underviser på danskuddannelserne