Lytteforståelse og lyttestrategier

De færreste er blevet undervist i, hvordan man lærer at lytte og forstå på deres førstesprog, men lytning er faktisk noget, der kan trænes på samme måde, som man kan lære at udtale, skrive og læse.

På dette kursus i lytteforståelse og lyttestrategier får deltagerne grundlæggende teoretisk viden om, hvordan lytteforståelse fungerer, samt praktisk erfaring med konkrete lytteøvelser, der kan bruges i undervisningen i dansk som andetsprog for voksne. Målet med kurset er at give deltagerne redskaber til at skabe en mere struktureret lytteundervisning til forskellige målgrupper.

Kurset kan med fordel tilrettelægges over flere dage, hvor underviserne mellem kursusdagene selv kan afprøve nye lyttetiltag i undervisningen.

Målgruppe
Undervisere på sprogcentre DU 1, 2 og 3.

Underviser
Charlotte Øhrstrøm, KP