Kursisternes egne videoer som metode til mere mundtlighed

For kursister med et begrænset sprog, kan det af gode grunde være svært at sige noget på dansk. Når vi giver kursisterne mulighed for at lave digitale produkter åbnes kommunikationsrummet op, med flere fordele:

  • kursisterne får mulighed for at arbejde med produkterne, indtil de er tilfredse med dem
  • videoerne kan formes personligt og individuelt ved at trække på egne kommunikative styrker
  • ejerskab over opgaven og processen

Hvis vi som undervisere fokuserer mere på at give kursisterne mulighed for selvstændigt og individuelt at lave egne digitale produkter vil kursisterne være mere motiverede for at arbejde med tingene, være mere opmærksomme på at håndtere opgaven passende samt øve sig mere for at opnå det ønskede resultat. Dermed får sprogtilegnelsen et stærkt fundament.

Videoer kan let optages og bearbejdes med mobiler, tablets og lign. Muligheden for at fastholde situationer i hverdagen eller på arbejdspladsen på video giver gode forudsætninger for at arbejde med især det mundtlige sprog.

Målgruppe
Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser, men særlig relevant for begyndere og DU1

Undervisere
Jesper Larnæs, selvstændig konsulent, flow. og David Jørgensen underviser på danskuddannelserne