Funktionel respons og skriftligt arbejde

Hvordan giver vi kursisterne en funktionel og meningsfuld respons, der støtter deres sproglige udvikling?

Vi sætter fokus på sammenhængen mellem kursisternes mundtlige og skriftlige sprogudvikling og på hvor afgørende evaluering og respons er for planlægning af god pædagogisk praksis.

Vi ser på begrebet synlig pædagogik, og viser hvordan læreren i sin undervisning kan opstille synlige kriterier for kursisternes skriftlige produkter, der støtter såvel kursistens skriveproces som lærerens undervisning og responsgivning.

Nøgleord er intersprog, funktionel respons, synlig pædagogik, sproglig udvikling og sproglig evaluering. Fokus er på kursisternes skriftsprog og sammenhængen mellem den gode pædagogiske praksis og en funktionel respons, der motiverer og støtter deres sproglige udvikling.

Kurset inddrager deltagernes egne eksempler, tekster fra kursister (gerne med respons og rettenøgle eller lignende).

Målgruppe
Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser
Stine Kragholm Knudsen, KP