Funktionel læsning - læseforståelse

Hvordan støtter vi kursisternes udvikling af funktionelle læsestrategier på andetsproget? Viden om effektiv læseundervisning og konkrete ideer til undervisningen.

Funktionelle læsekompetencer er afgørende for at kunne læse mere komplicerede og faglige tekster på dansk og kunne fortsætte i uddannelsesforløb. Vi undersøger, hvordan man i undervisningen kan arbejde med kursisternes læseforståelse og udvikling af funktionelle læsekompetencer, herunder viden om inferens og læsning mellem linjerne. Vi har særligt fokus på før- og under-læsningsfaserne og metoder, som kan bruges i undervisningen. Vi arbejder med stilladseret læsning, R2L-metoden og læseguides som metode til at tydeliggøre og udvikle hensigtsmæssige læsestrategier og få øje på læsningens formål.

Målgruppe
Undervisere på sprogcentre, primært DU2 og DU3

Underviser
Charlotte Øhrstrøm, KP (Primært Sjælland) Line Thingholm VIA University College (Primært Jylland)