Flipped Learning

Hvordan kan IT understøtte både en mere aktiv og effektiv undervisning? Og hvordan kan tiden uden for klasserummet udnyttes bedst muligt? Hvis vi vender (flipper) undervisningen og lægger mange af de individuelle læreprocesser uden for klasserummet, frigives der tid til, at vi i højere grad kan bruge klassen som et arbejdsrum. Kurset giver en introduktion til undervisningsmetoden Flipped Learning og en række konkrete værktøjer til at implementere Flipped Learning i sprogundervisningen, helt eller delvist.

Med afsæt i kursusdeltagernes aktuelle behov vil øvelserne være centreret om de tre spørgsmål:

  • Hvorfor kan Flipped Learning være en relevant metode i den konkrete undervisningssituation?
  • Hvad giver det mening at undervise i efter Flipped Learning-metoden?
  • Hvordan kan man selv producere el. evt. finde de nødvendige undervisningsmaterialer samt dele dem med kursisterne?

Arbejdsformen er altovervejende hands-on, hvor fokus er på at give kursusdeltagerne praktisk erfaring i at arbejde med Flipped Learning på alle niveauer fra refleksion over produktion til implementering.

Målgruppe
Undervisere på sprogcentre, alle danskuddannelser

Undervisere
David Jørgensen underviser på danskuddannelserne og Jesper Engbo Larnæs, selvstændig konsulent, flow.