Dysleksi og dansk som andetsprog

Kurset adresserer to spørgsmål: Hvordan identificerer vi dysleksi hos personer med DSA? Og hvilket undervisningsindhold og hvilke læreprocesser er hensigtsmæssige at gribe til når undervisningen skal tage højde for dysleksi som et centralt læringsvilkår? Gennem oplæg og øvelser identificerer vi nogle af svarene og afprøver, analyserer og diskuterer forskellige afdæknings- og undervisningsmetoder.
Deltagerne lærer at identificere mulige tegn på dysleksi hos personer med DSA, deltagerne opnår kendskab til afdækning af dysleksi hos personer med DSA gennem testredskabet DOT, og arbejder med relevant viden om dysleksivenlig læse- og staveundervisning (herunder med it-støtte) til personer med DSA

Målgruppe
Undervisere på danskuddannelserne, primært DU2 og DU3, samt DU1 slutmoduler (ikke rettet mod den første alfabetiseringsundervisning)

Underviser
Martin Hauerberg Olsen, KP