Det bedste materiale til dine kursister

Hvordan imødekommer vi kursisternes læringsbehov ved at arbejde konkret med autenticitet i danskuddannelserne?

For at fremme kursisternes dansklæring både i den konkrete læringssituation på sprogcentret og i den videre dansksproglige udvikling undersøger og afprøver deltagerne på dette kursus, hvordan man som lærer kan arbejde autentisk med materialer i sin undervisning i dansk som andetsprog ud fra konkrete eksempler fra deltagernes egen undervisning.

Kurset strækker sig over to kursusdage, der er placeret med ca. en uges mellemrum til afprøvning af konkrete læringsopgaver.  Deltagerne arbejder på kurset med at udvikle/ udvælge og afprøve konkrete læringsopgaver til deres kursister.

Udgangspunktet for udviklingen/ udvælgelsen af læringsopgaverne er kursisternes konkrete, aktuelle behov, og baggrunden for arbejdet med opgaverne er en introduktion til - og diskussion af forskellige forståelser af begrebet autenticitet inden for den del af andetsprogsforskningen, der har en kommunikativ tilgang.

Målgruppe
Undervisere på sprogcentre, DU 1, 2 og 3.

Undervisere
Karen-Margrete Frederiksen, KU og Katja Årosin Laursen, KU