Sprogcentre

Københavns Professionshøjskole (KP) og Københavns Universitet samarbejder om efteruddannelse og kompetenceløft for sprogcentre. Kurserne udvikles og udbydes løbende, så vi altid kan præsentere den nyeste forskning og viden inden for dansk som andetsprog, og så sprogcentrenes vekslende ønsker og behov imødekommes. Fælles for alle forløb er et tæt samspil med deltagernes egen praksis.

Vores efteruddannelsestilbud til sprogcentre kan skræddersys og rekvireres til de enkelte sprogcentre, og nogle kursusforløb afvikles på Campus Carlsberg med individuel tilmelding. Der kan søges tilskud fra Udlændinge- og integrationsministeriets efteruddannelsespulje, som kan dække kursusudgifterne. Vi glæder os til at byde jer velkommen på vores kurser.

Du kan se en liste over de aktuelle kurser for lærere og vejledere på sprogcentrene herunder:

Faglighed - tæt på praksis

KP og Københavns Universitet har en solid faglig viden inden for dansk som andetsprog og lang erfaring med praksisnær kompetenceudvikling. Vi ved, at forankring i praksis er helt afgørende for, om efteruddannelse får effekt. Ny viden skal kobles til praksis gennem afprøvninger og refleksioner, lige som deltagernes egne erfaringer skal i spil for at få optimalt udbytte af kompetenceudviklingen.

Fordybelse 

Vi vil gerne bidrage til, at sprogcentrene bevarer en høj faglighed som udgangspunkt for arbejdet. Med fokus på nyeste forskning og tendenser inden for andetsprogsundervisning tilbyder vi input om fagområdet dansk som andetsprog, aktuelle tilrettelæggelsesformer og fokusområder for sprogcentrene.

Fleksible forløb

Vi ønsker at imødekomme det enkelte sprogcenters ønsker og behov bedst muligt. Derfor skræddersyr vi gerne forløb med særlig vægt på bestemt indhold. Rammerne kan fx være pædagogiske dage, evt. fulgt op af praksisforløb. Det kan også være længere forløb for et eller flere teams. Fælles for forløbene er høj faglighed og forankring i praksis. 

Vores styrke er kombinationen af forskning og høj faglig viden og blik for praksisnær udvikling i de daglige rammer. Med disse bestanddele og en høj fleksibilitet i selve tilrettelæggelsen, imødekommer vi sprogcentrenes behov for efteruddannelse der understøtter faglig udvikling og engagement.

Søg tilskud til kurser

Kurserne er efter aftale med Udlændinge- og integrationsministeriet i overensstemmelse med ministeriets prioriterede områder, og der kan søges tilskud fra Udlændinge- og integrationsministeriets pulje til efteruddannelse af undervisere ved danskuddannelserne for voksne udlændinge.

Vi udbyder kurser af forskellig varighed og både med individuel tilmelding, teambaserede eller skolebaserede forløb. Kurserne udbydes løbende her på hjemmesiden eller kan rekvireres ved at kontakte KP.