Nyankomne børn og unge

Har I brug for at udvikle jeres kompetencer til at skabe gode læringsvilkår for flersprogede nyankomne børn og unge? UCC tilbyder kompetenceudvikling for lærere, der underviser i modtageklasser, og for faglærere, der får eleverne indsluset i deres klasser.

UCC tilbyder fx

Pædagogiske eftermiddage, kortere eller længere kurser om eksempelvis:

  • Modtagelsesklassedidaktik: Dansk som andetsprog for nyankomne elever på skolen
  • Indslusning af elever fra modtagelsesklasser i den almindelige fagundervisning
  • Undervisning af børn med traumer
  • Det gode forældresamarbejde med flersprogede forældre
  • Sprogudviklende fagundervisning – ”sprog og fag”
  • Interkulturel pædagogik

Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog, fx modulerne: ”Andetsprogspædagogik” og ”Tosprogethed og andetsprogstilegnelse”

Pædagogisk diplomuddannelse i interkulturel pædagogik, fx modulet ” Pædagogik i det interkulturelle samfund ”

Vi laver skræddersyede forløb til skoler og institutioner efter ønsker og behov.

Modtageklasselæreren på skolebænken

Kursus: Nyankomne elever i skolen

Det kræver en specialiseret viden inden for dansk som andetsprog og en stor pædagogisk værkstøjskasse at undervise nyankomne i modtagelsestilbud eller i den almene undervisning. Kom på kursus hos KP i januar 2020. Kontakt os, hvis I ønsker et kursus tilpasset jeres lokale behov.

 

10 gode råd til arbejdet med modtageklasser

Modtageklasser giver den bedste start