Forældresamarbejde med flygtningefamilier og andre nyankomne familier

​​​​​​​Vil du styrke dine kompetencer til det pædagogiske arbejde med flygtningebørn og deres forældre i dagtilbud og indskoling?

Danske kommuner har de seneste år modtaget et større antal flygtninge, og det kan mærkes i mange daginstitutioner og skoler. Der efterspørges i stigende grad medarbejdere med viden om flygtninge og med interkulturelle kompetencer til at sikre en god modtagelse og kommunikation med både børn og forældre.

BUPL udbyder i samarbejde med UCC et kursus til ledige dimittender, der styrker dine kompetencer til at indgå i forældresamarbejde med flygtningefamilier og andre nyankomne familier. I løbet af fire dage får du viden om og værktøjer til at planlægge, udvikle og evaluere den pædagogiske praksis, der knytter sig til modtagelsen af flygtningebørn, forældresamarbejdet samt det professionelle tværfaglige samarbejde.    

Kursusdag 1: Modtagelsen af og samarbejde med flygtningefamilier i dagtilbud og indskoling
Dagen skærper din viden om flygtninges status og vilkår i Danmark samt betydningen af og metoder til en god modtagelsesprocedure.

Kursusdag 2: Interkulturel pædagogik og kommunikation
Dagen sætter fokus på kulturforståelse, herunder betydningen af kulturel og religiøs baggrund i pædagogisk arbejde samt metoder og kommunikationsredskaber i udviklingen af forældresamarbejdet.

Kursusdag 3: Flygtningefamilier med traumer
Dagen giver dig en basisviden om traumereaktioner hos børn og voksne og introduktion til pædagogiske metoder, der er virksomme i den pædagogiske hverdag og i forældresamarbejdet, og den giver perspektiver på tværfagligt samarbejde.

Kursusdag 4: Sprogpædagogik og forældresamarbejde
Dagen omhandler flersprogede børns sprogudvikling samt modersmålets betydning for identitet, læring og udvikling. Du får viden om, hvordan man som pædagog kan vejlede og samarbejde med forældre om børnenes sproglige og identitetsmæssige udvikling og læring.

Arbejdsform
Kursusdagene veksler mellem oplæg og dialog samt individuelle og fælles refleksioner over praksis på basis af ny viden og deltagernes egne erfaringer. På hver kursusgang vil der være en opgave, der knytter sig til den efterfølgende virksomhedspraktik, således at du får lejlighed til arbejde med og reflektere over ny viden i din praksis. Der vil blive lagt op til, at deltagerne på et personalemøde eller på et møde med ledelsen på deres praktiksted kort orienterer om kurset og et selvvalgt fokus, og at deltagerne vil blive understøttet i denne opgave.

Kurset kan rekvireres og tilpasses jeres behov.