Case: Tosprogede børn er alles ansvar

Hillerød Kommune har gennem tre år samarbejdet tæt med UCC om kompetenceudvikling på tosprogsområdet. Alle skoler har udarbejdet en handleplan for dansk som andetsprog, og samtlige skoler har været involveret i kompetenceudvikling og har nu uddannede vejledere på området.

”Vi har virkelig forsøgt at løfte tosprogsområdet de senere år,” fortæller Mubeen Bano Hussain, Hillerød Kommunes skolekonsulent på området. ”Vi har i samarbejde med UCC uddannet både vejledere, ledere, lærere og pædagoger og gennemført aktionslæringsforløb i udvalgte klasser, hvor vi har arbejdet med særlige problemstillinger. UCC har desuden holdt oplæg for faglærere om dansk som andetsprog i netop deres fag. Vi har satset ret massivt på kompetenceudvikling af medarbejderne,” forklarer Mubeen Bano Hussain.

Fælles ansvar

En vigtig hjørnesten i Hillerød Kommunes arbejde med tosprogsområdet er det fælles ansvar. ”De tosprogede elever er alles ansvar. De voksne omkring et barn skal alle være med til at give barnets modersmål status og inddrage det i undervisningen, hvor det giver mening. Det kræver, at alle har kompetencer i at arbejde med børn, der har dansk som andetsprog,” forklarer Mubeen Bano Hussain.

Højt fagligt niveau

I Hillerød Kommune har man været godt tilfreds med UCC’s undervisere. ”Alle aktiviteter evalueres, og tilbagemeldingerne har været positive. Deltagerne synes, undervisningen er foregået på et højt fagligt plan, og underviserne har været rigtig gode til at indlede kursusdagene med at opstille læringsmål og afslutte dem med at konkludere, om målene blev opfyldt,” lyder det fra Mubeen Bano Hussain.

Det er vigtigt for Mubeen Bano Hussain løbende at kunne sparre med UCC om tilrettelæggelsen af kommunens kompetenceudvikling på tosprogsområdet. ”Når vi starter nye forløb, holder jeg altid et formøde med UCC, hvor jeg lægger alle mine egne ønsker på bordet. Konsulenterne fra UCC er meget åbne, og vi har en god løbende kontakt,” siger Mubeen Bano Hussain.

UCC har også gennemført projekter om flersprogethed i bl.a. Københavns, Frederiksberg, Gladsaxe, Albertslund og Høje Taastrup Kommuner.

Samarbejd med os

Hvis du er interesseret i et lignende samarbejde med os, så ring og få en snak med en af vores konsulenter:

UCC forsker i flersprogethed

Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive er et 8-årigt forsknings- og udviklingsprogram, som følger fem klasser over hele landet fra børnehaveklassen til og med 7. klasse i et tæt samarbejde mellem lærere og forskningsmedarbejdere. Fælles for klasserne er, at der er en stor andel af tosprogede elever.

Citatboks: Mubeen bano Hussain

Nyankomne elever på skolen?

Modtagelsen af mange nye elever med dansk som andetsprog er en udfordring for en del skoler. Det er en stor og kompleks opgave, og UCC tilbyder kompetenceudvikling for lærere, der underviser i modtageklasser, og for faglærere, der får eleverne indsluset i deres klasser. UCC arbejder ud fra to vinkler:

• Den sproglige: den gode sprogudviklende undervisning, der sikrer god og sikker læring

• Den pædagogiske: sikring af læring og trivsel i skolehverdagen for børn med traumer