Case: Et løft af læringsmiljøet

UCC-konsulent Mette Ginman fortæller her om et projekt, som UCC har bidraget til i Gladsaxe Kommune.

Hvad var kommunens udfordring?

En gruppe børn med dansk som andetsprog på en af Gladsaxes skoler havde brug for særlig opmærksomhed på deres danskkundskaber. Børnenes forældre havde aktivt søgt den pågældende skole for at få et godt skoletilbud. Det var vigtigt, at børnene fik en solid skolestart, hvor lærere og pædagoger omkring dem havde viden om deres vilkår og sikrede børnene en sproglig og faglig udvikling.

Hvad bidrog UCC med?

UCC skræddersyede et kursus til alle professionelle omkring 0. klasserne på skolen. Der var tale om et kompetenceløft, hvor fokus var på det pædagogiske miljø omkring barnet frem for på barnet selv, hvilket skabte en fælles forståelse af og viden om andetsprogspædagogik hos lærere og pædagoger. Derudover bidrog UCC med konsulentbistand til kommunen.

UCC har også lavet projekter om flersprogethed i bl.a.:

  • Albertslund Kommune
  • Høje Taastrup Kommune
  • København Kommune
  • Frederiksberg Kommune

Kontakt

Konsulent fra UCC

Ring til UCC's konsulentkontor for at høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et tilbud der passer præcist til dine behov.

 

Telefon: 4189 7220

Sådan arbejder UCC