Case: Dansk er ikke bare dansk

På et år er antallet af elever i modtageklasser i Hillerød Kommune mere end tredoblet. Den nye situation kalder på stærkere kompetencer inden for blandt andet dansk som andetsprog, som kræver en helt anden tilgang end undervisning i dansk som modersmål.

”Der er ansat en del nye lærere, og vi samarbejder med UCC om massiv kompetenceudvikling af vores 20 modtageklasselærere”, fortæller Mubeen Bano Hussain, som er skolekonsulent for tosprogsområdet i Hillerød Kommune.

Bygger bro til andre fag
Kompetenceudviklingen handler især om undervisning i dansk som andetsprog, som er en af de helt centrale opgaver i modtageklasserne. ”Dansk som andetsprog er et helt andet fagområde end dansk. Det minder mere om fremmedsprog, for det handler om sprogtilegnelse. Selvom dansk som andetsprog er et fag i skolen med egne læringsmål, er det ikke længere et linjefag på læreruddannelsen, og det er en af grundene til, at der mangler lærere med de rette kompetencer”, siger Mette Ginman, lektor på UCC. Hun peger også på, at undervisningen i dansk som andetsprog i høj grad handler om at bygge bro til undervisning i andre af skolens fag. ”Dansk er ikke bare dansk – det handler også om at kunne lære skolens fag på dansk”, siger Mette Ginman.

En vigtig del af UCC’s kompetenceudvikling handler om at ruste lærerne til at planlægge fagundervisningen, så børnene hele tiden kan udvikle deres sprog. ”Det kan for eksempel være, ved at man laver meget konkrete opgaver, hvor eleverne skal ud i skolegården og lave aktiviteter, så sproget kobles på nogle konkrete oplevelser og erfaringer. Med nyankomne elever er der også både i modtageklassen og i den almene klasse i endnu højere grad end ellers brug for differentieret undervisning”, siger Mette Ginman.

Modersmål som en ressource
Hvor modtageklasser tidligere var mere blandede, er der i dag mange arabisktalende. ”Nogle lærere ser det som en udfordring, men jeg ser nogle pædagogiske muligheder i det. Eleverne kan hjælpe hinanden, og det er nemmere at bruge modersmål som en ressource, når der er færre sprog, man skal forholde sig til”, siger Mette Ginman.

Også Mubeen Bano Hussain understreger, at elevernes modersmål er en vigtig ressource i undervisningen i dansk som andetsprog. ”UCC’s undervisere forklarer vores lærere, at de skal inddrage børnenes modersmål, hvor det giver mening. Vi er heldige, at nogle af vores lærere kan tale tyrkisk eller arabisk, og vi er ved at se på, om vi kan lave modersmålsundervisning i arabisk for de ældste elever”, siger hun.