Case: Aktionslæring styrker flersprogede elevers faglighed

UCC har i samarbejde med Hillerød Kommune tilrettelagt og afviklet en kompetenceudviklingsindsats for kommunens lærere og pædagoger.

Målet med indsatsen er at løfte skolernes faglighed i forhold til kommunens flersprogede elever. Indsatsen er foregået på mange niveauer - med aktionslæring og uddannelse af vejledere som omdrejningspunkt.

I fællesskab med kommunens skolekonsulent på tosprogs-området har UCC udviklet en model, hvor skolerne havde mulighed for og har deltaget på forskellig vis efter ønsker og behov.

Kommunen arbejder med en bred indsats, hvor de både sørger for, at fagligheden spredes til mange, at udvalgte lærere arbejder i dybden via aktionslæringsforløb og at der uddannes et vejlederkorps til at fastholde udviklingen. Forløbet indeholder derfor både aktionslæring, to-dages-kurser og pædagogiske eftermiddage.